The Mosam Skiffle Train

Compilation albums - Lyrics

Scheissegal

Esste get wels smokkele, doeg ’t in ’n tuut
Let good op aon de grens, tot ’t geine zuut

Scheisegaal, scheisegaal
‘ch daon ’t in ’n tuut, tot ’t geine zuut
Scheisegaal, scheisegaal
‘ch daon ’t in ’n tuut scheisegaal

Heinrich waor ‘nen Duitser, dat huurste aon de naom
Heer heel wel vaan e jointsje, meh wie kaom ‘r aon dee kraom
Heer hoort tot heij in Limburg dat spul te kriege waor
Z’ne vrund dee zag es ze diech kriege bisste nog neet klaor
Heinrich zag me kreig miech neet, veer Pruuse die zien slum
Kom iech oet die koffiesjop daan dreij iech miech get trum

Sjarel had ’n koffiesjop in e stedsje aon de grens
Dat zaakske leep wie unnen trein, jao heer had hielväöl fens
Op ‘ne goojen daag dao stoont auch Heinrich veur zien deur
Heer zag tege Sjarel “Guten Tag” en stelde ziech toen veur
Sjarel zag veurziechtig maan, doeg ’t in unne zak
Want griepe ze diech beij de grens daan geiste in de bak

Op zekeren daag kraog Sjarel en lumineus idee
Heer zag tege Heinrich, ‘ch gaon eve nao de plee
De hoors steune en ouch kreune, ‘ne zuch en ‘nne kreet
En wat toen gebäörde luuj, geer geläöf miech neet
In z’n had had heer ’n tuut, eigelik mie ‘ne baal
“Ezzebleef ‘nen halve kilo oonversnooje scheisegaal

In de maot, oet de maot

In de maot, oet de maot
G’r zeet mer wat g’r daot (2x)
Eine polonaise dweers euver de straot

Vaan Lummel tot in WolderVaan Daalhof tot in Wiek
Veer gaon veuroet in reijaloet dat vinde veer zoe sjiek
Vaan Amie tot in Caberg vaan de Heeg tot in Mestreech
Eine bonte störrum euver de ganse weeg

Veer zinge vaan d’n drekmaan en Tonia häör beer
Vaan de dikke trom, noe bars de bom en sjokkele op en neer
Veer zinge vaan de pieringe en vaan de zedeleer
En ouch vaan Sjeng weer aon de geng daan höbbe veer plezeer

Miene pa is drekmaan

Dit is e klein verhäölke, e bitsje achterhaold
’t geit euver ‘nen drekmaan, dee toes ’t voel ophaold
De höbs noe ’t milieupark, veur de flesse ‘ne bak
De GFT container en veur de res de roeije zak

Miene pa is drekmaan, dreug e oranje ves
Heer dreug ouch rubber laarze meh heet geine cent op tes

Meh ’s zoondigs in de kerk, daan is ‘t ‘nen hier
Z’n brook in de vaw, zit heer neve de aw, met ziene kristelier

Soms krijg heer fooi met Keermis, meh neet vaan ederein
Daan kiep heer hunnen drekbak, op straot of op ’t plein
‘nen awwe maan woort giftig en sjreef nao ’t stadhoes
Wie miene pa ‘m tegekaom toen ging heer op de voes

Jao miene pa is drekmaan, heer heet e hart vaan goud
Heet is pas nog opnuij getrowd want pa dee is nog stout
Iech zag ‘m röstig aon pa, dien jaög die is veurbei
Heer zag “Este miene leeftied höps biste in alles vrij.”

Op ‘nen daag waor heer get haostih en misde unnen bak
Meh sjus twie hoezer weijer toen waor heer al de zak
Un stum vaanoet e vinster reep “Heij maan biste gek?
De höbs mienen drekbak laote stoon”. “Ach haw toch diene bek”.

Op ‘nen daag voond heer ‘ne verkeskop, genegeld aon ’n plaank
’t Bies zaog miserabel oet, z’n snoet die stoond get laank
Heer hoort e vrommes sjriewe, ze ging haos door de groond
“Heij jong boe is miene verkeskop”
Unne meter vaan d’n koont

Dus zuuste unnen drekmaan, verslete aaid en slap
Goej häöm neet in d’n drekbak, ’t is misjien miene pap

Sjöd ins in Merie

In de cafe in de Koojstraot waor ’t weer ‘ns heerlik fees
De kins ’t neet besjrieve de moos daor zien gewees

’t Waor ’n allegasie en de stumming die waor bes
De höbs daan vaan die types die zien gekker es de res

Die zien aon ’t maule en ’t raak kant noch wal
De kins ze neet ontlaope want ze zien euveral

Ei gelök is, ze kriege sneller doors
En daan klink ’t weer oet volle boors

Sjöd ins in, sjöd ins in, sjöd ins in Merie
Want estrein höb iech gein duite mie
Sjöd nog ins in Merie
Hee hee en iech höb doors veur twie

De sjöddels met d’n haore, of de kieks ins door de roet
De kins hun gaar neet hure, mer dat maak ouch gaar niks oet
Hee, hee sjöd ins in Merie

De bis neet de beroerste, dus lache deiste neet
Toch veul ste d’ch gelökkig es weer ‘ns eine zeet
Hee hee sjöd nog ins in Merie

De kins zoe ’n luij neet misse, want ze zörge veur de lol
Me soms dink ste bij d’n eige: haw noe toch mer ins d’n moul
Hee hee sjöd ins in Merie

Zoe’nen aovend is toch prachtig, jao ech zoonder flawweköl
Noe goon veer eine drinke, want iech moul mesjien get väöl
Hee, hee sjöd nog ins in Merie

Gaank Fietse

Merie vaan bij us bove maakde ziech ger drök - Gaank fietse
Want de fiscus gaof häör cent neet trök - Gaank fietse
Wat moos zie noe, dat woord druug broed - Gaank fietse
Gein vekansie en d’n oto d’r oet - Gaank fietse

Gaank fietse de zon in, jong dat deit diech good
Gaank fietse, lekker, beter es te voot
En wat smaak ’t beer daan good, la,la,la,la

Jacques de Spoons dee had les pries - Gaank fietse
Heer zoop get väöl en waor eigewies - Gaank fietse
De goovie haolde ‘m vaan de straot - Gaank fietse
Bij ’t preces kreeg heer es gooje raod - Gaank fietse

Sjengske zaog de vruikes geer - Gaank fietse
Heer had ‘r ein, mer heer wow ers veer - Gaank fietse
Zien vrow zag bis diech noe gans gek - Gaank fietse
Ze zat ‘m d’r oet bij die aander zek - Gaank fietse

Viagra

Ich woord e tietsje geleije 50 jaor
En plotseling waor der niks mie dao
Ich kreeg langsaam ruizing met m’n vrow
Ze zag gaank dich ins nao d’n dokter tow

Dus ging ich maondigmörrige nao d’n dokter
Vertelde häöm wat er waor met mich
Heer duijde mich hei en dao
En wis al hiel gaw wat ’t waor
En zag: "jong dao is get lielik mis met dich"

Dao waor niks te rollebolle in de mörrige
En niks mie vaan de wets wel in de nach
’t waor vreuger toch zoe fein
want ich ging wie unnen trein
meh d’n dokter heet mich ’t gelök gebrach

Ich zag dokter ich maak miech ongerös
’t vuur dat is in mich geblös
M’n vrow die heet niks mie aon mich
Ze lach mich ’s aovends oet in mie geziech

Heer zag dao zien pilkes op de merret
En de kreigs ers zoe metein ’n paar vaan mich
Heer schreef get op e stök pepier
En bekeek mich nog ‘ne kier
En zag Viagra is ’t middelke veur dich

En noe kinne v’r rollebolle in de mörrige
En ’t geit weer vaan "de wets wel" in de nach
Alles is toch weer zoe fein
Want ich gaon weer wie ‘nen trein
Die Viagra pil heet mich gelök gebrach

Çh zit noe weer lekker in mie vel
En wat ich belaof dat maak ich hel
Die Viagra pil heet mich gelök gebrach

Last update: 30-12-2004.
Copyright © 2003 - 2004 Theo Solberg. All rights reserved.
Lyrics used by permission.