The Mosam Skiffle Train

Danse Danse - Lyrics

Deale
(trad. arr.: R. Quaadvlieg/J. Innemee)

Chorus: Ooh, deale, deale, doen veer ederen aovend mt us twie
Vr deale same op de parking, vaan de A2

Veer hadde op de zolder toes al lang n kwekerij
Mh de bure waore dao mt neet zoe blij
Praktisch ederen aovend, file in de straot
Vr hadde hiel vl vrun, dr woort vl Frans gepraot

Meh daankzijj uzze Gerd, dee zaog in eine kier t leeg
Stoon veer ederen aovend mt us twieje langs de weeg
Dn handel geit hiel good, en greujt nog eder week
Want geinen eine vrund, liet us in de steek

Viagra
(N. Furlong/J. Innemee)

Ich woord e tietsje geleije 50 jaor
En plotseling waor der niks mie dao
Ich kreeg langsaam ruizing met mn vrow
Ze zag gaank dich ins nao dn dokter tow

Dus ging ich maondigmrrige nao dn dokter
Vertelde hm wat er waor met mich
Heer duijde mich hei en dao
En wis al hiel gaw wat t waor
En zag: "jong dao is get lielik mis met dich"

Dao waor niks te rollebolle in de mrrige
En niks mie vaan de wets wel in de nach
t waor vreuger toch zoe fein
want ich ging wie unnen trein
meh dn dokter heet mich t gelk gebrach

Ich zag dokter ich maak miech ongers
t vuur dat is in mich gebls
Mn vrow die heet niks mie aon mich
Ze lach mich s aovends oet in mie geziech

Heer zag dao zien pilkes op de merret
En de kreigs ers zoe metein n paar vaan mich
Heer schreef get op e stk pepier
En bekeek mich nog ne kier
En zag Viagra is t middelke veur dich

En noe kinne vr rollebolle in de mrrige
En t geit weer vaan "de wets wel" in de nach
Alles is toch weer zoe fein
Want ich gaon weer wie nen trein
Die Viagra pil heet mich gelk gebrach

h zit noe weer lekker in mie vel
En wat ich belaof dat maak ich hel
Die Viagra pil heet mich gelk gebrach

Doezend Plaotse
(P. Houben)

Iech zaog diech stoon, diech zaogs miech zitte
Diech lees dich goon en iech heel diech vas
Znder bezeij leep iech op de klippe
Iech haolde alles oet de kas

Refr. De waors de zon op mie geziech
Mer noe zien dr doezend plaotse boe iech liever zien zow es bij diech

De struijdes blomme um op te loupe
Wat genote veer in bed
Veer kste zoevl sjoen meminte
Jao t waor zeker je vaan het

Inins woord alles aanders
En dr leek niks aon te doen
Mer iech begs t toch te merke
Dr kaom get kaajds in diene poen

Luij huurste klasjenere
Euver good en slech
En iech blijf mer prakkezere
Boe um kaom niks de vaan terech

Miene pa is drekmaan
(trad. arr.: J. Innemee)

Dit is e klein verhlke, e bitsje achterhaold
t geit euver nen drekmaan, dee toes t voel ophaold
De hbs noe t milieupark, veur de flesse ne bak
De GFT container en veur de res de roeije zak

Miene pa is drekmaan, dreug e oranje ves
Heer dreug ouch rubber laarze meh heet geine cent op tes

Meh s zoondigs in de kerk, daan is t nen hier
Zn brook in de vaw, zit heer neve de aw, met ziene kristelier

Soms krijg heer fooi met Keermis, meh neet vaan ederein
Daan kiep heer hunnen drekbak, op straot of op t plein
nen awwe maan woort giftig en sjreef nao t stadhoes
Wie miene pa m tegekaom toen ging heer op de voes

Jao miene pa is drekmaan, heer heet e hart vaan goud
Heet is pas nog opnuij getrowd want pa dee is nog stout
Iech zag m rstig aon pa, dien jag die is veurbei
Heer zag Este miene leeftied hps biste in alles vrij.

Op nen daag waor heer get haostih en misde unnen bak
Meh sjus twie hoezer weijer toen waor heer al de zak
Un stum vaanoet e vinster reep Heij maan biste gek?
De hbs mienen drekbak laote stoon. Ach haw toch diene bek.

Op nen daag voond heer ne verkeskop, genegeld aon n plaank
t Bies zaog miserabel oet, zn snoet die stoond get laank
Heer hoort e vrommes sjriewe, ze ging haos door de groond
Heij jong boe is miene verkeskop
Unne meter vaan dn koont

Dus zuuste unnen drekmaan, verslete aaid en slap
Goej hm neet in dn drekbak, t is misjien miene pap

Prakkezeere
(T. Larue/D. Burnett/P. Houben)

Vl aon de kop, ouch weer gaar niks.
t zien de spoke vaan de nach
Allein in t duuster spoke zie
door miene kop in volle krach
(daan spoke zie in volle krach)

Vaan jongs of aon goon mien gedachte
s nachs met miech op de luip
Iech lik in bed get roond te dreije
t is vaan al dat miech bekrup
(t is vaan al dat hm bekrup)

t bed ging nao dn hook, 'ch woord euverleze
met t hllep gaaroet niks
Druime bleef n hel
t is t spook vaan de nach dat miech verstik
(t is de nach die hm verstik)

Pels en roeie wien,
wat iech neet al hg oet geprebeertd
Zoe haaf in n waas:
toch weit iech wel drek kump t weer
(heer wet t wel: drek kump t weer)

strein in mie graag, hoop iech te vinde
Wat iech altied hb gemis
Jao dr zien get wurm mer
Daan vin iech eindelik rs
(jao daan vind heer eindelik rs)

Sjd Ins In Merie
(trad. arr. : P. Houben)

In de cafe in de Koojstraot waor t weer ns heerlik fees
De kins t neet besjrieve de moos daor zien gewees

t Waor n allegasie en de stumming die waor bes
De hbs daan vaan die types die zien gekker es de res

Die zien aon t maule en t raak kant noch wal
De kins ze neet ontlaope want ze zien euveral

Ei gelk is, ze kriege sneller doors
En daan klink t weer oet volle boors

Sjd ins in, sjd ins in, sjd ins in Merie
Want estrein hb iech gein duite mie
Sjd nog ins in Merie
Hee hee en iech hb doors veur twie

De sjddels met dn haore, of de kieks ins door de roet
De kins hun gaar neet hure, mer dat maak ouch gaar niks oet
Hee, hee sjd ins in Merie

De bis neet de beroerste, dus lache deiste neet
Toch veul ste dch gelkkig es weer ns eine zeet
Hee hee sjd nog ins in Merie

De kins zoe n luij neet misse, want ze zrge veur de lol
Me soms dink ste bij dn eige: haw noe toch mer ins dn moul
Hee hee sjd ins in Merie

Zoenen aovend is toch prachtig, jao ech zoonder flawwekl
Noe goon veer eine drinke, want iech moul mesjien get vl
Hee, hee sjd nog ins in Merie

Maak Diech Mer Neet Dik Euver Mrrege
(P. Houben)

Maak diech mer neet dik euver mrrege
Want of dee mrrege kump is nog de vraog
Ze zgge wee daan leef deej daan zal zrrege
Geneet mins estebleef toch vaan vendaog
Geluif ouch neet tot vreuger alles beter waor
Veer kieke dks door nne roze brl
Maak diech mer neet dik euver mrrege,
Staank bijj dn daag vaan noe ns eve stl!

Pol vaan op de Rechtstraot
Och dat waor e sjaggerein
Deej leep altied te jnke
Want t lache deech m pijn
Noe wnt heer lts de Lotto,
Heer veranderde op slaag
Heer lp noe te geneete
En heer zink de gansen daag

Nt vaan t Blauw Drrep
Ks ouch neet zoe vl
Hre maan waor viefentachtig
Kaom neet mie euver de brk
De buschauffeur dat bleek nnen hiele leuke vent
Us Ntsje is gelkkig en ze zink weer gans content

Dr Berg
(J. Innemee/J. Hendriks)

Hl is dr sjtee en kling is dr miensj
De dr sjtee oet dr berg mot goa hoale
Mar dt sjtolz van dr koelmaan is hller wie sjtee
De geet sjreg durch de wand vuur zien koale
Dr berg daagt m oet mit zieng glinsterende hoet
In et leech van de lamp op zieng patsj
Mar dr koelmaan de wit: vuur et eind van mieng sjiech
Lik de berg hej vuur mich in der pratsj

He sjpeujt iggen heng he sjpant zich de bros
Enne sjnapt zich dr sjromhammer vas
Dam drieften m de roazende betel derin
Huur dr koelmaan ns vlooke mit sjpas
Doe klotskop, doe prengel, doe stief botte kow
Wilst doe dich vuur mich neet verreure?
Vir zalle ins zi weder sjterkere is
Ich paaf dich ing tussje de heure

Chorus: Gf mich hoot, enne hammer enne biel
En ich how dich um dr meter enne neuje sjtiel
Ginne berg, ginne sjtoos, gee pand kriet mich kling
Ich roof m alle koal en ich brek m alle sjting

Doe zals vuur mich sjterve, ich how dich kapot
Ich krieg dich wal kling nutte krak
Ich morks en ich kuum en ich sjraap mich de kneuk
Mar ich klauw dich dr koal oet dr zak
Ich prgel, ich tren en ich sjtamp diene pansj
Ich mergel dich oet bis dr knoak
Ich zal m mich hoale, de zow anthraciet
Die sjtoakwermde, deep oet die loak

Dr hammer de vrdert zich sjnal durch die lief
Em wo isj diene sjtoos hat gesjtange
Doa is noe e loak en ich zin ouwe maan
Datste uver mich hin al gees hange
Doe wools mich goa deuje, doe wils mich kapot
Mar ich how dich vol sjtiele en sjpitse
Ich klem dich et bakkes noe vas mit n kruk
Want dr sjterkere bin ich en dat witste

Noondejuu, Noondejuu
(H. van Heck/K. van Riessen/P. Houben)

Noondejuu, noondejuu
Iech hb pijn aon mn puu
Das vaan al dat dreije
Wie nne kokkerel
Noondejuu, noondejuu
Met t zweit op de kop
Blaore aon mn puu, blaore aon mn puu

Iech ging ls naor de linedance
Dat waor e stevig feeske
De kins t neet geluive
De ms daor zien gewees
Mer nao zoen tien minute
Had iech t wel bekeke
Iech stnd in nne luter
Had blaore aon mn puu

Heij cojbojs vaan t liege land
Gebruuk noe toch ins uuch verstand
Iech kin neet mie, zk noondejuu, ch hb blaore aon mn puu (2x)

Gaank Fietse
(trad. arr.: P. Houben/J. Innemee)

Merie vaan bij us bove maakde ziech ger drk - Gaank fietse
Want de fiscus gaof hr cent neet trk - Gaank fietse
Wat moos zie noe, dat woord druug broed - Gaank fietse
Gein vekansie en dn oto dr oet - Gaank fietse

Gaank fietse de zon in, jong dat deit diech good
Gaank fietse, lekker, beter es te voot
En wat smaak t beer daan good, la,la,la,la

Jacques de Spoons dee had les pries - Gaank fietse
Heer zoop get vl en waor eigewies - Gaank fietse
De goovie haolde m vaan de straot - Gaank fietse
Bij t preces kreeg heer es gooje raod - Gaank fietse

Sjengske zaog de vruikes geer - Gaank fietse
Heer had r ein, mer heer wow ers veer - Gaank fietse
Zien vrow zag bis diech noe gans gek - Gaank fietse
Ze zat m dr oet bij die aander zek - Gaank fietse

Den Awwen Holle Weeg
(trad. arr.: J. Innemee)

Iech laop euver den awwe holle weeg 3x
Iech bin gelukkig en iech veul miech riek
ch zeuk e land boe t water smaak nao beer (3x)
Iech bin gelukkig en iech veul miech riek

ch zeuk e land boe de zon altied sjeint (3x)
Iech bin gelukkig en iech veul miech riek

ch wl wel werke, meh iech maak mich neet geer meuj (3x)
Iech bin gelukkig en iech veul miech riek

De petatte die klaw iech op t veld (3x)
Iech bin gelukkig en iech veul miech riek

De vrowluij zien euveral eve sjoen (3x)
Iech bin gelukkig en iech veul miech riek

Iech laop euver den awwen holle weeg
Iech laop euver den awwen holle weeg

Scheissegal
(D. van Altena/J. Innemee)

Esste get wels smokkele, doeg t in n tuut
Let good op aon de grens, tot t geine zuut

Scheisegaal, scheisegaal
ch daon t in n tuut, tot t geine zuut
Scheisegaal, scheisegaal
ch daon t in n tuut scheisegaal

Heinrich waor nen Duitser, dat huurste aon de naom
Heer heel wel vaan e jointsje, meh wie kaom r aon dee kraom
Heer hoort tot heij in Limburg dat spul te kriege waor
Zne vrund dee zag es ze diech kriege bisste nog neet klaor
Heinrich zag me kreig miech neet, veer Pruuse die zien slum
Kom iech oet die koffiesjop daan dreij iech miech get trum

Sjarel had n koffiesjop in e stedsje aon de grens
Dat zaakske leep wie unnen trein, jao heer had hielvl fens
Op ne goojen daag dao stoont auch Heinrich veur zien deur
Heer zag tege Sjarel Guten Tag en stelde ziech toen veur
Sjarel zag veurziechtig maan, doeg t in unne zak
Want griepe ze diech beij de grens daan geiste in de bak

Op zekeren daag kraog Sjarel en lumineus idee
Heer zag tege Heinrich, ch gaon eve nao de plee
De hoors steune en ouch kreune, ne zuch en nne kreet
En wat toen gebrde luuj, geer gelf miech neet
In zn had had heer n tuut, eigelik mie ne baal
Ezzebleef nen halve kilo oonversnooje scheisegaal

Last update: 02-10-2005.
Copyright 2005 Theo Solberg. All rights reserved.
Lyrics used by permission.